Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Objavljeno u Astrologosu br. 92

Januar 2010.

    

Aforizmi

Planete u Zenitu ili u X polju horoskopa

O osobama koje imaju moć… i kojima dopuštamo da nama vladaju ili mi vladamo njima oduzimajući im jednom poklonjenu moć…

Bojana Nenadić

- Ako osoba ima Sunce u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, ona će steći nekakvu moć nad okolinom. Sjaj uspeha, ma koje vrste, obezbediće joj i psihofizičku vitalnost. Ali pre toga, ovom osobom će vladati otac ili će bar psihološki slika oca crpeti psihičke sastojke iz koji treba da se zaokruži sopstvo. Ako Sunce gradi dobre aspekte, otac ili drugi autoritet će biti pozitivan uzor, a ako su aspekti negativni, natus ima šta ocu da zameri i pokušaće da ga pobedi. Nečija jaka volja uvek dominira, uvek vrši upliv na volju vlasnika horoskopa, osim kada je Sunce signifikator samog natusa, (kada je dakle u znaku ili podznaku Lav) i kada zrelošću stekne sebe i odbaci uticaje drugih. Ključ sticanja stvarne moći je nezavisnost i što je ona potpunija, moć se pozitivnije koristi. Ako natus iz nekog razloga prihvati da nad svojom ima tuđu volju, možda se toj volji podređuje iz obožavanja, istinskog poštovanja, a možda i iz straha, stvorenog u osećaju zavisnosti. No najverovatnije će ova osoba znati da proceni kome treba dati važnost i prednost, i ko bi mogao, ako već neko mora – da joj zapoveda. A zapovedaće i ona drugima u kraćem ili dužem periodu života. Stepen samovrednovanja biće ravan stepenu moći njene volje i to će odrediti koga sve ima iznad sebe a koga ispod sebe. Visok položaj je održiv i siguran ako je stečen sa radošću, znanjem i prirodnim putem. Ako je nastao u borbi, sve ono što je natus drugim autoritetima zamerao, zameraće sutra i njemu. Može biti svrgnut na sličan način, opisan negativnim aspektom Sunca. Samo potpuno potvrđene i zadovoljne ličnosti, sa već ostvarenim ciljevima, koje se više bave duhom, prestaju da misle na poredak i položaj, pa i tada ih drugi poštuju da oni, hteli ne hteli, predstavljaju autoritet u društvu.

- Ako osoba ima Mesec u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, jedna moćna žena će uticati na njen poslovni život. I majka je vladala odlukama natusa ili još uvek ima snažan uticaj na njega. To je moglo stvoriti strah od majčinih reakcija, odnosno bojazan da će odnos sa majkom biti poremećen ako se njenim zahtevima ne udovolji. Ako je figura majke besprekorna, to obožavanje opet stvara spremnost da se osoba sutra podredi ili pouzda u odluke neke žene. Zato natus nesvesno ženu dobija za šefa, ili muškarac svojoj ženi svoj privatni posao stavlja u ruke, čini je vlasnicom ili direktorom, makar na papiru. Ova ličnost hoće i porodici da bude podređena, tako što zajednicu, dom i porodicu definiše kao svoj najviši cilj – i ako Mesec gradi pozitivne aspekte, to je najpozitivniji oblik ispoljavanja ove pozicije. Kada Mesec significira samog natusa, on će dostići željeni položaj i ostvariti svoje ciljeve. Ciljevi i slika uspeha ili put do ostvarenja su uvek isprepletani emotivnim potrebama. Za umetnike i elegične duše to je dobro, a za one koji zavise od praktikuma i realnih okolnosti, ovo može predstavljati dugo traganje za sobom, jer kako duša evoluira, osoba sebe pretpostavlja uvek drugim životnim zamislima. Ciljevi joj postaju promenljivi. Ko odluke donosi iz emotivne zavisnosti, zavisi od same sreće da li je dobroj osobi poklonio poverenje. Da žena ne bi upravljala i o svemu se pitala, da majka ne bi vršila upliv i u zrelim godinama, da šefica ne bi demonstrirala moć ili da ne bi nastala borba da se žene svrgnu jer je otpor iz negativnih aspekata pobedio, da bi ova osoba imala mir, a sve za čim traga jeste duševno ispunjenje – potrebno je stvoriti emotivno samopouzdanje.

- Ako osoba ima Merkur u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, poštovaće, poslušaće ili će važnost dati osobi koja zna kad šta treba da kaže a kad da ćuti. Natus će moć govora i moć mišljenja, te dobrih reakcija i snalaženja visoko vrednovati kao osobine, pa će svako ko ih ima, moći da ga ubedi, nagovori, nadgovori i utiče na njega. Ali ova osoba i sama ima razvijene navedene osobine i čeka svoj trenutak, da ih iskoristi i pomoću njih ovlada okolinom. Reči, izgovorene ili pisane su moćno oružje, to ova osoba zna. One mogu da zavedu, da stvore zanos pa tako ovladaju nekim, a mogu i da obezvrede vladavinu. Jedno mišljenje može da kreira mišljenje drugih, mnogih. Oštra reč može da uvredi, blaga da uteši, jaka da naredi, topla da usreći. Osoba sa ovom pozicijom svesna je sasvim da ovi uticaji kroje sudbine. Ako je Merkur posebno dobro postavljen, svesna je i da se sudbina zaista stvara u mentalnoj ravni, pa ili ćemo kontrolisati svoje misli ili će one nas. Niko ne vlada ovom osobom dugo niti istinski, bez obzira na njen položaj. Ona se uvek povremeno dogovara i prividno podređuje onima koji prenose preporuke, koji vode dijaloge od značaja sa ljudima od značaja. Ona zna da će na pravom mestu u pravo vreme biti ako bude prethodno o tome informisana. I da će s onim što kaže moći da stvori i okolnost kakvu želi. Baš kao što je nekad u detinjstvu zavisila od toga šta će brat ili sestra roditeljima reći o njoj, danas zna da može zavisiti od tuđih reči i mišljenja, pa gleda na sve načine da se snađe i da najviše toga zavisi od nje same.

- Ako osoba ima Veneru u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, princip zavođenja i dopadanja poput jake ambicije povlačiće konce u njenom životu. Možda samo duše prepuštene umetnosti i estetici mogu dati drugi oblik ovoj potrebi. Muški natus će u jednom periodu života zavisiti na bilo kakav način od osobe sa kojom ima ljubavnu vezu ili aferu. Ćerka ovom osobom može skoro manipulisati, jer kao roditelj, ova osoba daje ćerki razloga da smatra kako ima prava na neobične zahteve. Ćerki, sestri, prijateljici, ljubavnici ili devojci ova osoba daje velika prava, prvo ih uzdiže, pušta da vladaju, da budu izrazito bitne, a onda ih, ako ima negativnih Venerinih aspekata, skida sa tog trona i postavlja na svoje mesto, mada ih je na taj tron sama nesvesno dovela. Šef ove osobe je zaljubljen ili je sekretarica moćnija od šefa. Ko ovu osobu zaposli, može očekivati ljubavnu idilu srodnu poziciji Venere u datom znaku ili ljubavnu dramu opisanu Venerinim aspektima. Poslodavci su ljubazni, doterani, ima nečeg erotičnog oko njih, a ako nije tako, onda ova osoba daje svom ljubavnom životu veći prioritet nego poslovnom. Samo kada je Venera signifikator vlasnika horoskopa, zanos i ljubavni odnosi neće uzrokovati zapostavljanje drugih životnih sfera u pojedinim momentima. Ova osoba voli moć i zna da je moć afrodizijak, pa je moćni mogu zavesti ili ona želi da ima moć kako bi zavodila. Trebalo bi da pazi da ne zavede samu sebe. Muški natus je sklon uspešnim ženama. Ženski natus ima moćnu sestru ili prijateljicu, a ma kog pola da je, ima velike ambicije za svoju ćerku.

- Ako osoba ima Mars u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, ona u hrabrim, mladim i dinamičnim muškarcima vidi snagu, dostojnu da nastupi naredbodavno. Majka će poslušati sina i podrediće svoju volju njegovoj, ako on ima dovoljno energije da utiče i deluje. Otac će ovakvog sina poštovati, jer nesvesno jedva čeka da ga mlađi pobedi i da se divi nekadašnjem sebi u mladosti, pa se smena muške vladavine događa onog trena kad sin pokaže prvu odlučnost. Bilo da je ovaj natus otac ili majka, čuli su da je i njihov otac bio sličan pre nego što je dobio njih, pa moraju da podrže sopstveni gen i činjenicu da njihov sin, odnosno da unuk liči na svog dedu. Borbene i radne muškarce ova ličnost skoro obožava, ali se može desiti da joj nad glavom budu i oni ljutiti, svadljivi, što su u ličnoj ili poslovnoj drami, bio to šef, brat ili sin. Ljubavnik ili muž. Upliv ove uporne i nametljive volje tada je teško podnošljiv, okupira i crpi energiju, obuzima i angažuje fizički i psihički natusa. To proizvodi bunt i nezadovoljstvo, i javlja se uz negativan aspekt Marsa i nerešenu ličnu unutrašnju psihodinamičku tenziju. Roditelji se ovakvog sina nesvesno pribojavaju, a ženski natusi mogu doći u položaj zavisnosti od muškarca, što se dalje iz ove energije pretvara u emotivnu, ekonomsku ili psihološku zavisnost. Kao da muškarac može da reši njihove probleme ili da bez njega nemaju figuru vođe ili oslonca. Jednog dana, pre ili kasnije, ova žena će spoznati sopstvenu individualnost i kad se prvi put uključi u neku životnu borbu, videće da je jača od svih. Postaće lider i poslovno samostalna. Ali šefovi će na nju uvek bacati oko, ako ih bude imala. Muškom natusu može smetati naredbodavni stav poslodavca, brata, kolege. Rivalitet oko prevlasti volje i energije će biti prisutan a razvoj događaja zavisi od harmoničnosti Marsovih aspekata. Ko zaposli osobu sa ovom pozicijom u horoskopu moraće da se bori i da radi iznad proseka. Ako je Mars signifikator vlasnika horoskopa, hrabrost i sigurnost da će cilj biti osvojen vodiće natusa u pobede.

- Ako neko ima Jupiter u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, učiće od onih što imaju veliko znanje i samo njima će biti spreman da se podredi. Natus sa ovom pozicijom ispravno procenjuje šta su istinske vrednosti i ko to zaslužuje da njim vlada, da ga savetuje ili nametne red u ponašanju ili ma kakvim pravilima i u proceduri. Šef je obrazovan, možda je i otac obrazovan ili bar ima neko vredno znanje. Tome se treba pokloniti – ova osoba nema problem sa hijerarhijom, nema kompleks da prizna veću vrednost. Ko zaposli ovu osobu putovaće, zaradiće i naučiće. Postaće moralniji. Naći će se i u nekoj životnoj avanturi koju će opravdati sticanjem znanja i upoznavanjem života i sveta. Za tim zapravo vlasnik horoskopa i traga, a to će i zasigurno ostvariti, samo u onoj meri u kojoj ima svest o vrednosti znanja. Čim posegne za znanjem, stvoriće nezavisnost, pa će i oni koji su formalno iznad njega u nekom poretku biti prema njemu dobronamerni. Obostrano poštovanje izbrisaće granice poretka. Učeni i ugledni prepoznaju da ovaj natus ceni njihove vrline, pa ga zauzvrat isto toliko uvažavaju. Velike ličnosti su naklonjene ovom natusu, on uživa njihovu zaštiti u protekciju. Ovaj učenik će u najmanju ruku dostići učitelja i samo od postavljanja sopstvenih granica u ideji i idolopoklonstvu zavisi hoće li učitelja uspeti da prevaziđe, a potencijala za to ima dovoljno. Kućni duh je ovoj osobi pružio i bazu u kvalitetu prepoznavanja vrednosti i saznajnu ambiciju. Postoji i materijalna ambicija, ali se zna i red. Bogatstvo mora biti propraćeno znanjem. Dalje zavisi od aspekata Jupitera – ako je znanje izdato, ili moral, materija i novac postaće oskudniji. Jupiter u Zenitu je ambicija prema uspehu i što je više duhovnog opravdanja u njoj, biće izdašnija. Bez duha, samo pripadnici retkih porodica čiji su dedovi bili ugledni, mogu se nadati na ime njihovih zasluga da će im sudbina oprostiti potragu za materijalnim i nominalnim vrednostima, i pokloniti im izobilje i dobru sreću. Ako geni nisu zapamtili aristokrate ili intelektualce, samo duh i moral mogu ovoj osobi omogućiti da reanimira tu plemenitu i ipak prisutnu kapi krvi.

- Ako osoba ima Saturn u Zenitu ili u desetom polju horoskopa, ovo je nekad stroga, a nekad zahtevna osoba. Ona voli da organizuje druge ljude i smatra da je na to primorana, jer život nju organizuje. Mora da se čini ovo ili ono, obaveze zovu, zakoni egzistencije su strogi, opstati se mora. Njena volja nekima liči na prisilu, ona podseća na odgovornost sve ljude oko sebe, a sebe je odavno obavezala na nju. Neko je možda izdao ovu osobu u detinjstvu u smislu da je ostavio samu, neko nije ili niko nije imao odgovornost za nju. Zato ona može sve sama i ne postoji ličnost ili volja iznad nje koje će se uplašiti, ona ne priznaje da bi od bilo koga mogla zavisiti. Iza ovog sloja leži jedan dublji u kom možda spava i strah od priznavanja ili davanja važnosti ljudima na položaju, strah da oni nisu dostojni svoje uloge i da će ova osoba biti opet prepuštena sebi – pa ne želi ni na koga da se oslanja. Ova sumnja nije svesna, pa se sa poštovanjem ovaj natus odnosi prema svima koji su nešto veće dostigli u životu. Oni što su moćni - zaslužuju respekt, jer ova osoba sudi po sebi i smatra da uspeh nije lako postići. Poslodavci ove osobe bi bili strogi da im ona ne daje nevidljivi ali jak signal da im to neće poći za rukom. Ljudi izbegavaju da ovoj osobi naređuju jer nesvesno znaju da bi se osornost pretvorila u njihovu bolest, vladavina u samoću, nametanje volje u gubitak položaja, a ako to nisu predosetili, onda bi se mogli uveriti u navedeno. Ovu osobu zapošljavaju ili angažuju oni što su najčešće u nekom poslovnom ili ličnom problemu, pa ona mora da preuzme određeni teret. Samo najmudriji i nečem vrednom posvećeni ljudi mogu svoju volju stavljati iznad volje ovog natusa a da on to prihvati i da to bude sa dalekosežno obostranim smislom. No u ovom slučaju se to i ne može nazvati nametanje volje nego poštovanje i prihvatanje druge osobe koja se već za nešto žrtvuje i njenog sistema koji ima opravdanu svrhu.

    

    

    

    

    

Godišnjak 8