Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Isečak iz poglavlja

Kardinalni klimaks 2008. – 2012.

Ulazimo kroz novi portal

Objavljeno u Astrologosu br. 94

Maj 2010.

    

Iz knjige Rejmonda Merimena Prognoze za 2010.

    

Banke, vlade i dugovi

Raymond Merriman

    Era Kardinalnog Klimaksa je počela. Nema više odbrojavanja. Sada odbrojavamo samo koliko smo u njega duboko zagazili i koliko će dugo trajati. Možemo zaključiti da će najintenzivniji period od ovog doba trajati najmanje do oktobra 2012., a sasvim verovatno i do marta 2015. Ali efekti ovog cunamija biće prisutni kroz celu ovu deceniju, a možda sve do kraja 2024. Zanimljivo je da je era Kardinalnog Klimaksa započela sa ulaskom Plutona u Jarca u januaru 2008., a da će se završiti kada Pluton konačno izađe iz Jarca otprilike u novembru 2024. Pluton u Jarcu je kao poslednja knjiga na polici istorijskog odeljka naše zajedničke biblioteke budućnosti. Kao što će se ubrzo videti, Pluton u Jarcu je srednja polica ovog odeljka. Da biste razumeli ovu eru, morate pre svega razumeti prirodu Plutona u Jarcu. Morate da razume prirodu duga i ulogu vlade, biznisa i banaka u njegovom stvaranju, i nadamo se u rešavanju.

KAKO ĆE TO IZGLEDATI?

   " …..Opozicija Saturna i Urana (2008. – 2010.) je glavna a Jupiter pojačava njen efekat, i ovaj trio je uglavnom prisutan za vreme ekonomskih kriza, kao i za vreme ratova, prvi vodi do drugog, a zajedno su ekvivalentna uništenju.

   Pred nama je opadajuća faza Kondratievog ciklusa, pojačana prisustvom Jupitera (2010.) i to nam stvara strah od ekonomske depresije, prve velike krize u XXI veku. Ako se ove naše prognoze ne ostvare, onda ćemo se plašiti prve velike međunarodne krize: nacionalističkih ispada koji će dovesti do sukoba zbog ekonomskih interesa u metastazi nasilja….."

   - Ovo je bio navod Ondrea Barboa (Andre Barbault), Pariz, Francuska, 1990. u magazinu "L'Astrologue" (Astrolog) , broj 92, strana 36 - 37 pod naslovom "Les bouleversements de 2010" (Preokret 2010. godine).

    Klimaks u Jarcu je bio kao portal u novu realnost, u kojoj su svest i percepcija drugačiji od svega što je do sada bilo poznato. To je kao da se nova paradigma kontinuirano stvarala, ali se nikada nije u potpunosti manifestovala. Mnoga pravila iz prošlosti za stvaranje fenomenalnog sveta više ne važe, a pravila koja će važiti tek treba da budu ustanovljena. Ovo je potpuno različito od bilo čega što smo ranije iskusili, i zbog toga prva i najprimarnija emocija će verovatno biti konfuzija i dezorijentisanost, praćene strahom i - ako budemo imali sreće - verom i prihvatanjem.

   U pop-psihološkom smislu, izgledaće kao da se svet i finansijska tržišta ponašaju u maniru šizofreničara. Kako drugačije možemo objasniti zašto jedna berza skače, dok, u isto vreme nacionalni dug nekontrolisano eksplodira? Kako drugačije možemo da objasnimo zašto se trenutno berze oporavljaju tako snažno kao krajem 2009., kao i tržišta plemenitih metala i sirove nafte, dok se američki dolar koleba na granici ponora? Kako drugačije da objasnimo zašto su rukovodioci u finansijskim oblastima dobijali rekordne bonuse, dok običan čovek nije mogao da nađe stalan posao, i još se novac poreskih obveznika koristio za spasavanje onih preduzeća u kojima su radili ti rukovodioci, a sve to vreme vlada je nastavljala da povećava svoju već rekordno visoku potrošnju, a dug je rastao? Kako drugačije objasniti zašto je rapidno došlo do povećanja dotoka novca, a kamatne stope se nisu ni makle, dok je inflacija ostala niska, a cene nekretnina su nastavljale da padaju? Zajednička reč u svemu ovome je dug. Poslednji nivo u ovoj novoj stvarnosti - osnova za naše novo kolektivno iskustvo je - dug. Govoreći terminologijom Astrologije, to je sve zbog Plutona u Jarcu, koji je prvi i poslednji činilac Kardinalnog Klimaksa. Pluton vlada dugom. On takođe vlada bankama i investicionim fondovima, dok Jarac vlada Vladom – njenim liderima i njenom strukturom.

   Postoje nove ekonomske paradigme ili model u kome živimo, i one u kome pravila prošlosti više ne važe. Cene nekretnina će i dalje ostati niske, jer će hipoteke nastaviti da rastu, stavljajući ograničenje na cenu koju prodavac kuće može da traži. I ne samo to, nego novac koji je Državna blagajna dala da pomogne bankama i pojedincima da prebrode krizu otkupa kuća u vlasništvo, banke ne daju pojedincima kojima je on potreban. Banke su taj novac nagomilale i koriste ga za održavanje sopstvenog balansa ili poslovanja, čime se sprečava davanje kredita za koje su ta sredstva bila namenjena. Nažalost, liderima u vladi, u njihovoj beskonačnoj mudrosti (kao i onih koji su lobirali i doprineli njihovoj kampanji) nikada nije smetalo da određuju uslove bankama da bi dobili ove spasonosne pakete - uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se dobio novac na korišćenje je da se taj novac koristi da bi se pomoglo vlasnicima kuća koji su upali u nevolju zbog pada vrednosti njihove imovine, obzirom da se mnogi sada nalaze u minusu (tj. oni za svoje domove duguju više novca nego što mogu dobiti ako ih prodaju). Tako će štedljivi krediti od strane banaka zadržati nisku stopu inflacije, čak i kada cene ostalih aspekata života budu skočile.

   Ali, nova paradigma danas nije očigledna samo u ekonomiji ili finansijskom tržištu. Ona je takođe od velikog značaja za psihologiju i stav kolektiva. Prethodne generacije su naučile vrednost "života u sadašnjosti", ili prednost učenja "biti sada i ovde". Ali ova mantra više ne funkcioniše u ovoj novoj paradigmi. Ako želite da opstanete, treba da naučite da "budete ovde u budućnosti", a ne u "sadašnjosti". Osim toga, nikada ne možete biti u sadašnjosti, jer se vreme stalno menja, i vi ste uvek u sledećem trenutku. Da biste opstali i napredovali, moraćete dobro da razvijete smisao za budućnost, da znate gde ona počinje, i da planirate u skladu sa tim.

   Imajući ovo u vidu, važno je shvatiti da je mogućnost planiranja verovatno jedan od najvažnijih darova koje je čovečanstvo dobilo od Boga. Ne možete više da živite "na visokoj nozi", jer su troškovi koje imate zbog toga previsoki. Ukoliko kamata na troškove na vašoj kreditnoj kartici iznosi 10% ili manje, vi ćete moći da tako živite. Ali ako je bankama danas dozvoljeno da naplaćuju čak 26% na kreditne kartice, vi jednostavno ne možete s tim izaći na kraj ako se budete zaduživali. Samo banke imaju koristi - opet - a pojedinac koji danas želi da dobro živi, uz pomoć kredita, koji će kasnije otplaćivati, će na kraju propasti. U stvari, to je upravo ono što se dogodilo u novoj realnosti Kardinalnog Klimaksa. Iznos duga koji imaju pojedinci i vlada je neodrživ, osim ukoliko se nešto radikalno ne promeni (a na kraju će morati da dođe do radikalne promene). Kamata na dug je veća od osnovice, a u mnogim slučajevima veća i od zarade dužnika (ili vlade). To je priroda Plutona, srednje tačke Kardinalnog Klimaksa – prvog koji ulazi i poslednjeg koji napušta ovu kompleksnu kosmičku konfiguraciju.

   Dakle, ko će stati na čelo? Banke. A kada na kraju banke pobede, a pojedinci izgube - biće nevolje. Prema izveštaju koji je objavio Martin Armstrong sa Armstrong ekonomije, u Njujorku na "Crni petak" u panici koja se dogodila 1869., masa je izvukla bankare iz kancelarija i odvela ih na vešala. Kad javnost postane svesna da su bankari i finansijeri profitirali na njihov račun, dok oni pate, masa može da se razbesni i da se osveti bankarima koji naplaćuju preterano visoke kamatne stope (ili vladi koja nameće preterano visoke poreske stope, ili bilo kome za koga budu smatrali da im je uskratio finansijske olakšice), svi oni mogu postati predmet kolektivnog gneva. Ne zaboravite da su Sjedinjene države takođe bile pod uticajem Kardinalnog Klimaksa 1776. godine (vidi prošlogodišnju knjigu Prognoze za 2009.), a glavni razlog borbe za nezavisnost bio je "oporezivanje bez objašnjenja".

   Ipak, pošto je sav ovaj bes ispoljen, i pošto su otkrivene sve društvene nejednakosti, postoji veća verovatnoća da se vratimo osnovnim principima i vrednostima. Postoji verovatnoća da će se svest o međuzavisnosti povećati, što je potrebno da bismo opstali kao zajednica, jer je naš kolektivni opstanak vrlo ugrožen. Kada jednom zapreti, počinjemo da uviđamo koliko su kolektiv ili zajednica važni, i koliko svi delovi zavise jedni od drugih. Banka ne može opstati ako zajednica to ne dozvoli. Zajednica ne može napredovati ukoliko nema banke da finansira aktivnosti koje unapređuju život u zajednici. Ali da bi ova veza napredovala - da bi obe strane napredovale - mora postojati međusobno poverenje u akcije koje imaju uticaj na obe strane. I na kraju ovo je lekcija o Kardinalnom Klimaksu, a naročito o Plutonu u Jarcu. Prvo se treba osloboditi onih čije su aktivnosti nepoštene i sklone obmanama, koje narušavaju dobrobit zajednice radi lične dobiti. U tom procesu se zahteva odgovornost, što je samo još jedan način da se kaže da ljudi od svojih lidera zahtevaju iskrenost, u vladi i u biznisu, kao i poštovanje i svest o značaju onih kojima treba da služe. Za ovo, novi lideri ove nove paradigme moraju imati određen stepen poniznost - bez arogancije. Konačno, moraju prihvatiti destruktivnu prirodu duga, i štetu koju je on načinio u nastojanju da se izgradi trajni osećaj sigurnosti, i optimizam kada je budućnost u pitanju. A iz ovog proizilazi spremnost da se žrtvuje u cilju da se osvoji dug, i da se završi sve ono što su praktikovali poslodavci, vlada i banke koji su potisnuli pravo pojedinca na traganje za srećom. Kroz ovo ćemo prolaziti još najmanje 5 godina, a možda čak i 15. Ali dobra vest je da se sve ovo može prevazići, kada jednom vlada, poslodavci i banke, budu radili zajedničkim snagama - u zajedništvu sa običnim čovekom koji ih podržava.

   Evo kako izgleda početna faza Kardinalnog Klimaksa, i kako se drama može razvijati. Treba da napravimo mnogo izbora uz put koji može da napravi ovaj proces oporavka veoma bolnim, pa čak i tragičnim, ali i konstruktivnim i vrlo moćnim. I jedan od najznačajnijih perioda izbora koji će uticati na konačan ishod, kroz koji će proći priroda iskustva čovečanstva u narednih pet godina, verovatno će biti 2010. U stvari, astrološki vrhunac Kardinalnog Klimaksa dešava se oko 1. avgusta 2010., kako je prikazano u horoskopu ispod, koji jasno ilustruje moćan T-kvadrat u kome će se naći između 5 i 6 planeta izvan Zemljine orbite, svaka na samom početku kardinalnih znakova Ovna, Vage i Jarca.

    

    

    

    

Godišnjak 8