Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Dejana Necić

kompozitni horoskop

ŠTA OTKRIVA KOMPOZIT?

Kompozit je horoskop odnosa dve osobe i predstavlja "energetsko polje" koje one zajedno stvaraju. Iako se koristi za analizu međuljudskih odnosa, kompozit je potpuno drugačiji od sinastrije i uporednih horoskopa koji se bave razmatranjem uticaja jedne osobe na drugu, jer predstavlja odnos dvoje ljudi kao treći, nezavistan faktor – kompozit kao da ima svoj samostalan "život". >>>

ŽRTVE I SPASIOCI

Predavanje dr Liz Grin

SA KONFERENCIJE ASTROLOŠKOG UDRUŽENJA VELIKE BRITANIJE

Pokušaću da vam Liz Grin (Liz Greene) predstavim lično, jer je biografija u kratkim crtama isuviše štura da bi vam otkrila nešto više o njoj kao osobi. To što je Liz doktor Jungovske psihologije, utemeljivač psihološke astrologije i autor tridesetak knjiga, ne govori o njenoj izrazitoj elokvenciji koja prožima svaku njenu reč i pogađa pravo u suštinu; ili o njenoj inteligenciji kojoj je ego odavno podređen i koja, udružena s rečitošću, s takvom lakoćom i jednostavnošću objašnjava kosmičke istine da su svima momentalno jasne >>>

    

    

    

Godišnjak 8