Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Objavljeno u Astrologosu br. 95

Jun 2010.

    

Finansijska astrologija - Lekcija Plutona u Jarcu

Raymond Merriman

    U Finanasijskoj Astrologiji Pluton je jedna od planeta koja vlada novcem. U vezi je sa novcem drugih ljudi. Kada neko kontroliše tuđi novac, postoji dugovanje. To je kao dužnička obaveza za upotrebu novca. Tako Pluton vlada dugovanjem kao i institucijama i instrumentima koji čine i održavaju dug. Znači vlada institucijama kao što su banke, brokerske kuće i instrumentima kao što su zajmovi, menice i državne hartije od vrednosti. Sve ove institucije su u poslu pozajmljivanja novca, gde postoji ugovor na osnovu obećanja da će se dug vratiti – sa kamatom. Jarac vlada institucijama koje donose pravila i zakone, kao što su Vlada i velike firme, koje imaju uticaja na razmenu novca. Kada je Pluton (dug) u Jarcu (Vlada i velike firme), verovatno će doći do mešanja novčanih sredstava, kao što su banke i investicioni fondovi, sa Vladom. To može biti i dobro i loše, u zavisnosti od toga šta oni zajedno rade i kako utiču jedni na druge. Ali činjenica je da se prožimaju međusobno u toj meri da to može dovesti do sukoba interesa. To može zatim dovesti do korupcije među liderima u vladi, bankarstvu i poslovnom svetu. Stoga, Pluton u Jarcu može predstavljati vreme kada korupcija postaje epidemija, društvena kuga, koju bi trebalo očistiti pre nego što se biznis i vlada budu mogli vratiti ulogama koje su im namenjene, da služe potrebama naroda.

Porezi i tuđi novac

   Još jedan faktor kojim vlada Pluton su porezi, što na neki način simbolizuje tuđi novac ili novac drugih ljudi. To je taj novac drugih ljudi koji Vlada navodno koristi kako bi poboljšala živote ljudi od kojih ubira porez. Sama Vlada ne stvara nikakav novac, osim ako ne počne da kontroliše – nacionalizuje – biznis i banke. Sa Plutonom u Jarcu, obično postoji potez kojim preuzimanje banaka i biznisa od strane Vlade postaje veoma stvarno. Zapravo, ovo je otprilike konkretna manifestacija Plutona u Jarcu koliko uopšte i možemo da zamislimo. Vlada koristi novac poreskih obveznika da bi preuzela poslove i banke koje prete sigurnosti (barem ekonomskoj sigurnosti) nacije i države. U panici 2008. Vlada SAD-a je koristila novac poreskih obveznika da bi preuzela vlasništvo nad bankama, osiguravajućim društvima i firmama iz automobilske industrije. Uskoro bi savezna Vlada mogla upotrebiti novac poreskih obveznika kako bi ponudila neku vrstu opšteg zdravstvenog osiguranja, koje bi bilo konkurencija privatnom biznisu u istom sektoru. Linije koje odvajaju poslovni i bankarski svet od Vlade polako nestaju dok Pluton sve više ulazi u Jarca. Zbog čega? Zbog duga, koji izaziva strah od toga da se izgubi sve, uključujući životnu ušteđevinu, čak i sam život. Stoga, Pluton je najvidljiviji kada su ugroženi finasijska sigurnost i sam život. Pluton vlada pretnjom smrću i uništenjem, strahom od gubitka svega i ponovnog započinjanja svega ispočetka.

   Pluton izražava i nešto još više opako, takođe vlada silom protiv nečije volje. To je njegov sirov poriv za moći nad drugima. Na neki način, to je potraga za posedovanjem moći nad tuđim životima, da se kontroliše da li žive ili umiru. Ta glad za moći može biti tolika da je neko ko je njome opijen sposoban da eliminiše svakoga ko mu stoji na putu u toj potrazi. Zbog toga što Jarac vlada Vladom i autoritetom, ne iznenađuje nas kada vidimo pojedine svetske lidere koji imaju ovaj opsesivni nagon i za moći i za kontrolom. A u toj otimačini moći i kontrole, pokušaće da promene zakone i ustav zemlje čime bi obezbedili sebi još više moći, kao što to danas viđamo u mnogim latinoameričkim zemljama. Bilo koja kompanija ili organizacija koja im se suprotstavlja, uskoro će ostati bez posla. Bilo koji pojedinac koji preti da će ih raskrinkati ili se umešati u njihovu trku za moć, nestaće, biće zatvoren (bez poštenog suđenja), ili ubijen. Bilo ko, ko poželi da se umeša u njihovu vladavinu, mora biti spreman da se žrtvuje u ime slave onih koji su na vlasti. Mlade ljude će možda regrutovati u vojne pripremne kampove kako bi širili svoju moć i autoritet u regionu, ako ne i u čitavom svetu. I naravno, biznis i bankarski centri (da ne pominjemo veće medije) takođe moraju poštovati pravila ovih pojedinaca vođenih željom za moći, inače će ih vlada preuzeti. To je mračna strana Plutona u Jarcu, gde Vlade i/ili banke preuzimaju kontrolu nad novcem drugih ljudi i koriste ga da bi kontrolisali – i zloupotrebljavali – upravo one ljude koji su zaradili taj novac – upravo one ljude kojima je trebalo da služe. Zapravo, postali su korumpirani kada su uništili i korumpirali zakone zemlje kako bi se odrazila nova stvarnost: ljudi im moraju služiti ili će nestati.

   Noćna mora finansijske krize i zloupotreba osnovnih ljudskih prava u rukama svetskih despota gladnih novca i moći, kao što je već opisano, obično se vide na početku Plutona u Jarcu. To traje čitavih 16 godina. Međutim, to se obično preokrene pre nego što on napusti Jarca i uđe u humani znak Vodolije. Negde na tom putu Plutona kroz Jarca (2008. - 2024.), razotkriva se korumpiranost i mase se podižu da bi ponovo zadobile moć. Kada se dođe do dna – a uvek se dolazi do dna tokom Plutonovog tranzita kroz bilo koji od kardinalnih znakova – počinju reforma, rekonstrukcija i preporod. To je pozitivna strana Plutonove moći. To je ta moć da se preokrene i transformiše ono što je pošlo po zlu ili se zapostavljalo ili čak zloupotrebljavalo. To je taj nagon da se vrati svojim korenima ili prvobitnoj nameri, da se ponovo zauzme pripadajuća vlast. U Jarcu, to se postiže time što se skoro opsesivno kao prvoklasni postavljaju kvaliteti časti, poštenja i istinitosti. Pluton u Jarcu prvo trpi uzurpaciju tih kvaliteta – od strane onih koji su nepošteni i neiskreni na svom putu ka moći. Zatim Pluton u Jarcu počinje da razotkriva to nepoštenje, sukobe interesa i korumpiranost. Svojstva Jarca dalje zahtevaju odgovornost, ne samo za nečije postupke (kao kardinalni znak), već i za nečije namere (Pluton želi da razotkrije ono "zašto" iza nečijeg ponašanja). Jarac je znak pravde, gde se dobija ono što se zaslužuje. Ali Pluton je planeta koja naginje čišćenju onih koji su zloupotrebili moć i naneli bol i patnju. Kao što je Pluton u početnim stepenima Jarca bio svedok vođa gladnih moći koji su kažnjavali, zatvarili ili ubijali one koji su ih kritikovali, proces se preokreće i ti isti lideri će sada verovatno biti kažnjavani, zatvarani – ili nešto još gore – zbog toga što nisu uspeli da se ponašaju u skladu sa višim principima Jarca.

    

Podvlačenje crte

   Kada se podvuče crta, suština Plutona u Jarcu je sledeća: nepoštenje i korumpiranost se razotkrivaju kada dođe do nemilosrdnog čišćenja kako bi se moglo rešiti onih ljudi na vlasti koji su pojedinačnim postupcima imali dobiti na račun običnog čoveka. Kada pojedinci u vladi počnu da se previše međusobno mešaju sa liderima u biznisu i bankarstvu (i obratno), mora doći do sukoba interesa, što može odvesti u korupciju i na kraju do kažnjavanja. U najboljem slučaju, reforme će doći u obliku novih zakona koji se prave kako bi se sprečili ovakvi tajni dogovori. Ali pouka ove konstelacije je da uvek treba postupati čašću i integritetom i ne treba prelaziti neke granice. Ako se neko ponaša nečasno, biće uhvaćen i posledice mu mogu uništiti život. Ako vi, vaša firma, banka ili Vlada uzimate novac od poreskih obveznika (običnog čoveka) i koriste ga za sopstveno dobro, bez osećaja za zajednicu koja vas okružuje, to će za rezultat imati teške posledice. Lideri u Vladi biće ili izglasani ili primorani da napuste fotelju. Lideri u poslovanju i bankarstvu mogli bi biti javno poniženi. Lobisti koji su korumpirali politički proces prikrivenim podmićivanjem platiće neverovatnom kaznom. Zbog toga Alan Mulali shvata sve, kada kaže "Moramo da učinimo da postane kul biti ponovo u poslu. Zaista treba da iskristališemo vrednost onoga što posao donosi ljudskom rodu." To je zapravo lekcija Plutona u Jarcu.

    

    

    

    

Godišnjak 8