Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

"...Samostalnost je samoća. Samodovoljnost je tašta pobuna. Genijalnost je vizija koja je ipak milost dobila. A prkos svakolikog humanizma što se odriče Gospoda prokletstvo, što će na kraju Bog s ljubavlju oprostiti nama. Jel ga to proroci zbog sebe otkriše? - začas se upitah. A hrabrosti ja više nemam. Zbogom."

Goran Milekić

Objavljeno u Astrologos br. 39, 2005.

    

    

Goran Milekić i Astrologos

Pred vama su delovi intervjua i tekstova koje je Goran Milekić pisao za Astrologos.

Neposredno pred štampanje prvog broja, u foajeu jednog hotela na Zlatiboru, pojavio se Goran Milekić i za mene, za ideju o Astrologosu to je bio jasan znak. Čovek u čijem umu leže najdublje astrološke spoznaje i koga sam bojažljivo planirala da pozovem, pojavio se tu, ispred mene, na sasvim drugom prostoru i baš u tom času. Prišla sam mu. Nismo mnogo diskutovali. Pitao me je za pozicije mojih planeta u vezi osnivanja astrološkog časopisa i rekao da ništa ne brinem. Već nakon dva dana u Beogradu je napisao tekst za Astrologos pod naslovom "Beskrajna astrosimbolika", naslov kakav će kasnije dati i svom kultnom astrološkom delu. O trenucima druženja i pisanja tekstova sa Goranom - moglo bi se pisati dugo. Svakako, uvek su to bili upečatljivi momenti jer su se otvarale duboke teme i sada mi je žao, a to sam mu za njegovog života i rekla, da neko treba neprestano da ga pita i zapisuje njegove misli... Goran Milekić pet godina nije među nama, a bio je nepregledna riznica introspektivnog mišljenja. Seo bi u stolicu, pogledao gore i u jednom dahu izgovorio tekst. Dragana Deh, ponekad i ja, nismo mogle dovoljno brzo da kucamo, koliko brzo je govorio, a on verovatno nije mogao dovoljno brzo da govori, koliko brzo je mislio. No, kako je proročki i rekao, pri kraju ovog teksta i pri kraju svog života – o njemu dela govore. Mi mu za to nismo potrebni. I proročki, kao da se oprostio sa nama...

Bojana Nenadić

Sećam se prvog susreta i prvog časa kod Gorana. Tema – aspekti Venere i Neptuna. Očekivanja mog Ascendenta Device – da ću dobiti jasna, precizna, konkretna i primerom potkrepljena uputstva kako da razumem, tumačim i savetujem življenje ovog sasvim posebnog aspekta nisu bila ispunjena. Tada nisam znala da preko puta mene sedi moj Descendent, Neptun, pozicioniran u trećem polju. Čas je započeo molitvom i čitanjem Jevanđelja po Jovanu. Taj znak nisam raspoznala, ali ko još ume da raspozna Neptuna?! Ljubav je istina i istinska samo kada meru niti spoznatljiv oblik nema, pričao je Goran, uzevši gitaru u ruke da bi svirao bluz. Čas je proleteo, a svaka izgovorena i otpevana reč bila je istina o Veneri i Neptunu. "Jeste li razmeli simboliku", pitao je nas, nekolicinu đaka. "Njen horoskop me je obavezao da vam čitam Sveto pismo, da vam sviram i da vam danas pričam o Bogu i ljubavi. Ili je to isto...Bog je istina i ljubav je istina", govorio je. A istina je dar koji neko dobije, prepozna, oseti ili ne. Neko me je nekad pitao: "Da li je Goran bio samo veoma hrabar ili i primoran da prihvati svoj dar?" Tada nisam ozbiljno shvatala pitanje. Sada razumem da je bio hrabar da razume i prigrli istinu, da je prihvati i živi, a primoran – svojim znanjem i karakterom da je objavi. Istina, spoznaja o njoj, pokornost njoj - obavezuje, više od bilo kog zakona zemaljskog. Bio je hrabar i uporan da svima nama, utisne veru i spremnost da spoznamo sebe same, da zavolimo istinu o sebi, ma kakva ona bila. Pa i da nas zaštiti od nas samih, onda kada je to potrebno. Ovih dana navršava se pet godina od Goranove smrti. Njegova dela i njegove reči zadržale su isti sjaj izbrušene spoznaje i dalje nam ulivajući sigurnost da nas, iako njega nema, u njegovim zapisima, onda kada poželimo, čekaju odgovori. Zauvek zahvalna na svakom trenutku

Dragana Deh

O ljubavi

        Ljubav je zagonetna poput osmeha Mona Lize i ne da nam da nad njom znanje imamo. Ponekad je donosi strast i energije koje se privlače, animalno, ponekad je donosi tuga i osamljenost. Nekad je donosi prepoznata lepota, eros venuzijanski, a nekada nekakva potpuno nespoznatljiva reproduktivna potreba za decom koja bi mogla doći. Nekada je donosi snaga, a nekada slabost. Nekad neka dva oka sasvim tužna, što sanjaju bez strasti, a nekad besan izazivački pogled koji prkosi. Nekada je donosi hrabrost avanturizma, smelost da se zakorači u nepoznato, što uvek preti svojim ljubavnim bolima, a nekada je donosi strah. E upravo taj strah je strah od samoće, kada se o ljubavi radi. I zato se često može videti u brojnim horoskopima nadmoć nad osamom koja negira ljubav. Vrlo često potraga za idealom menja ono što imamo ili donosi nešto što ne možemo imati. I tako do u nedogled. Ali suština se često upravo u tom strahu od osame koji opet često zbližava dvoje ljudi - nalazi. I zahvalni bi mu trebali biti. Nekada ljubav donosi i potreba za dobrotom, a nekada potreba za neprekidnim dijalogom i beskrajnim svađama.

Astrologos br. 41

O inteligenciji i mišljenju

        Visoka inteligencija pretpostavlja uvek snagu Merkura ili sintezu energije koju ma koji astro element daje Merkuru, a da je pritom Merkur od Jupitera ili Saturna dobio bazu iz koje crpi informacije i predmet o kom razmišlja. Inteligencija je jedan deo čovekovog bića napravljen od Saturna, Jupitera, Merkura. Često od Urana koji nadgradjuje.

        Samo mišljenje je dar božji onda kad pasionirano, zadovoljno sobom, gotovo da osećajući čulnu nasladu se pita pa odgovara, promišlja pa se ruga neznanju, svom neznanju, tuđoj ili ljudskoj gluposti, na čemu valjda ceo univerzum duha počiva. Jer ako bi čovek zaista mogao da razume senku tajne Bog bi raskrinkan bio.

Astrologos br. 29

- Da li čoveka može više da odredi misaono nego osećajno biće?

        Nažalost, nema sumnje da je čovek duboko iracionalno a već po nacijama i temperamentu biće osećanja, koja su i onda kada su delikatna, češća od misli i inteligibilnog u čoveku. Čovek je biće nagona, biće instinkta, pa onda tek biće osećanja, a negde iza sveg tog, kod malog broja ljudi krije se misao što stidljivo ćuti i čeka.

        S molitvom da Bog pomogne, s molitvom da misao hrabra prihvati sebe, s molitvom da gimnazija postane crkva a crkva gimnazija, pišem u tuzi redove jednoj naciji što zasigurno ako ništa nema, dar za apstraktno, promišljanje i jedan sasvim sigurno viši oblik inteligencije bogom joj dan - ima. I zato živeli i Merkur i Jupiter i dedovi pismeni i oni što su bili trgovci pre sto godina jer su oni pandam akademicima u Francuskoj i svim drugim zemljama što imaše kulturu pre pet stotina godina. Hrabrite svoju decu kako god vam izgledalo da razvijaju um, da misao trijumf bude, što hrli ka delu ili veri ili već onom što ona jeste. I znajte da čovek drugi put nema. Nemojte se plašiti, ako je mišljenje ono što je posebno, jedinstveno, retkost univerzuma data čoveku, onda ona zasigurno neće izdati nijednu psihološku potrebu, ni nagon, ni libido, već će praviti sklad. Ona doduše traži posvećenje, traži predanost, ali ako je ikad ova nacija imala potrebu za saznanjem, onda je to baš u ovo gluvo i tiho veče istorije što je noć čeka, da je misao osvetli poput bljeska s neba.

Astrologos br. 36

O ostvarivanju želje i nadi

        Svaka nada je senka prizivanja, svaka nada je materijalizacija želje i neko energetsko, nesvesno belo magijanje što se prizivanje ili meditacija, vizuelizacija zovu. Čovekovo iskustvo i čovekova spoljna stvarnost su uvek samo senke razuma ili senke snova ili sasvim konkretan utrošen rad ili energija. Ali nekad, kada je čovek u situaciji da ne može racionalno da znanjem ili mudrošću il ma kako utiče na svoju spoljnu stvarnost i da pomogne sebi u ostvarenju svoje želje, u dobijanju želje, čovek radi ono što gotovo uvek radi, svakog sekunda u svom životu, jer čovek je i biće, da kažemo, nekakve nesvesne magije. On priziva, i stvarnost se pojavljuje. I kad mašta on oslobađa određenu energiju koja nesvesno komunicira sa drugim energijama, ljudima, stvarima, pa se i ona približava njemu, pa tako nastaje spoljna stvarnost kojoj se mi čudimo, a koja je zapravo uvek i jedino već duboko definisano, sasvim jasno obasjano polje u nesvesnom, koje razum ne opaža, a energija kao vidljivo stvara.

Astrologos br. 20

O astrološkom znanju

Da li se astrologija bavi vrednostima dobra i zla?

         Astrologija se apsolutno bavi vrednostima, ali se astrolozi ne bave vrednostima. Astrologija nam približava i pojašnjava sve filozofsko i pokazuje, ma koliko apstraktno bilo, lakše no ma koja druga nauka, je li nešto dobro ili zlo. Naravno da to pretpostavlja da je astrolog filozof, naravno da to ima svoj početak u pitanju o dobru i zlu, no kako je astrologija podnauka, učeni ljudi se stide, pa odustaju od sinteze astrologije i filozofije. I tako ona nažalost liči na nekakvu psihologijicu, pa onda na trač, pa onda na neku jadnu psihoanalitičarsku seansu. I ne znam zašto, valjda zato što je lakše, astrolozi otkrivaju psihološko, a ne filozofsko u kakvom čoveku. Verovatno ipak zato što ispred njih sedi čovek koji može razumeti sebe, što obavezuje astrologa da se bavi psihologijom, astropsihologijom, sedi čovek koji nije svestan često svojih najdubljih potreba koje mu astrolog mora otkriti. I baš iz tog individualnog, što živi u biću klijenta, a ne opšteg, astrologija nesvesno prelazi i artikuliše više psihološko, a ne filozofsko u duhu.

Astrologos br. 26

O imaginarnom

        Imaginarno je zapravo sve. Ono je biće u kom žive svi ostali što nam pred oči dolaze. I zato je važno da stvorite svoj imaginarni muzej. Da, da li ste znali da i Mesec skuplja, a ne samo rasipa i troši, da on privlači, da on hipnotički mami i dovodi k sebi k'o dobrota svaka, k'o ljubav majčinska dete. Mašta nas gnjavi, davi, pritiska i mi napokon postajemo nerealni, jer svakako da je imaginarno Mesečevo veća vrednost od Sunca koje za sve to baš ne mari.

Astrologos br. 23

O materiji

        Tajna metafizike bogaćenja ne ogleda se u piramidi samo i novčanici od jednog dolara. Još jasnije se ogleda u tim osnovnim elementima od kojih je svet ovaj sazdan. Ipak, na žalost, materija je samo 30%, sve ostalo je voda, dakle energija, kako vi to astrolozi mudri znate. E u tih 30% će se uvek na svetu ovom, u ni manje ni više populacije odvijati ono što zovemo borbom za sticanjem, borbom između dobra i zla koje materija donosi. Odvijaće se, tu će živeti, u tom okviru strogom će populacija biti siromašna ili bogata, u kom to astrologija misli. E tek tu princip volje za moć, princip piramide, samo tu uistinu važi. Sve ostalo je tera-inkognita i duše što samo to jesu.

        No praktično, osnovna analiza od koje učiti ne treba više ni manje jeste - je li karakter jedne osobe, je li njena volja i snaga, ambicija - ravna potenci materije, dakle aspektima Jupitera i drugog i da li ti aspekti mogu biti snagom, pa još ako imamo i znanja - mogu biti podržani? To je sve ono o čemu morate razmišljati

Astrologos br. 44

Astrolozima

        ...I zato hoću da kažem svim astrolozima – i vi najbolji, i vi što to niste od svih, držite se sebe i knjige. Vi što mislite da ste učitelji, učite još, vi što mislite da ste učenici – podvlačite i prepisujte, i iskušavajte stečeno znanje u knjigama primenjujući ga u spekulativnoj psihološkoj praksi na kojoj se bazira i u kojoj živi vreme koje čeka biće. I verujte mi, da vi što znate više od drugih, ne znate dovoljno. I verujte mi da još morate učiti o sebi, na sebi i što je još važnije u sebi. I verujte mi kada vam kažem da će vaše delo biti ono koje će govoriti o vama. Vi niste potrebni svom delu. Nekakav nemački filozof, slavan po mudrosti, reče da je čovek ono što je njegovo delo. Pustite da delo govori u ime vas.

        ...Još samo malo, još samo malo i pokazaće Bog znak, zasijaće neka zvezda, samo za astrologe. Samo za one što su i pozvani i odabrani. Jer ne smemo nikad zaboraviti da jedna vrhunska sveta i blještava duhovna osobina kao kakav redak dijamant može pripadati svima.

Voli vas, bez obzira gde ste u duhu i gde ćete biti

vama, zarad sebe i zarad vas posvećen

Goran Milekić

P.S. I šta još da vam kažem...Budite slobodni. Budute hrabri, budite nezavisni, budite odvažni, budite poput vaših intelektualnih uzora koji su i vas i čovečanstvo učili da misle. I ako hoćete već nekog slediti - sledite njih, a onda eventualno sebe, a ne druge.

        I ne zaboravite: tek promenjena znanjem sudbina – sudbina postaje!

Astrologos br. 46

    

    

    

Godišnjak 8