Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

   Milan Jovanović, čitaocima Astrologosa poznat po seriji intervjua i sa seminara "Izlaz iz tela". Na nedavno održanom Internacionalnom šamanskom festivalu 2011. zvanom "Leteći konj" (naziv je metafora koja označava konja koji na zvuk šamanskog bubnja leti), učestvovao je sa predavanjem na temu "Šaman – ko je to?" - Ličnost, funkcija i ideologija savremenog šamana.

Milan Jovanović

TRANSPERSONALNA PSIHOLOGIJA

Čovek je sopstvo bez granica

Transpersonalna psihologija se bavi problemima i doživljajima koji izlaze iz okvira običnog racionalnog, logičkog mišljenja. Sve ono što se ranije znalo o toj temi, izučavalo se u okvirima okultizma, ezoterije, raznih religioznih pravaca, kako najvećih religija sveta tako i onih manjih, a posebno su se time bavili ezoterijski pravci velikih religija. >>>

    

    

    

Godišnjak 8