Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

objavljeno u jubilarnom 100. broju Astrologosa

januar 2011.

    

O osnivaju i trajanju Astrologosa...

Stigli smo do jubilarnog 100. broja Astrologosa. Iza nas je duga i interesantna priča koja bi stala tek u knjigu, da bi celovito i sa svim čudesnim detaljima mogla da svedoči o putu koji je trebalo preći do 100. broja. Ponekad težak, ponekad lak, svakako lep i ispunjujući, taj put sam prošla sa svojim saradnicima, autorima, distributerima, dizajnerom, fotografima, uz mnogo rada i sreće. I uz podršku porodice i bliskih osoba. Uz energiju Astrologosa...

Kako je sve počelo ?

Jednog februarskog dana, kada je Jupiter još uvek bio u znaku Ovna i kada se kreće u potragu za nekim velikim početkom, pala mi je na pamet sasvim luda ideja. Nisam znala da li ću je realizovati, niti šta će dalje s njom biti. Htela sam da izdam taj jedan broj astrološkog časopisa i da mu dozvolim da mi sam kaže šta dalje da radim. Nije se dakle okupila nikakva grupa eksperata, nije usvojen nikakav plan, nisam imala sredstava. Ni veze, ni saradnike, ni dogovore. Ali sam počela da pišem i pripremam tekstove, kao da me juri rok za štampanje neke nepostojeće štamparije. Imala sam samo volju.

Dani su tekli, Jupiter je tada brzo prolazio kroz znak Bika. Uskoro će ući u moj znak, Blizance. Do tada će već da se oformi, odštampa i izda prvi broj, u junu te 2000. godine... U međuvremenu, od momenta kada je nastao naum da se Astrologos rodi pa dok se najzad rodio, događaji su otvarali neverovatnim spletom okolnosti i može se reći da se sreća udruživala sa voljom, a napor sa optimizmom. Velika očekivanja nisu bila prisutna, čekala sam samo ono što trud i realizam mogu da donesu.

Prvi brojevi

Na samim počecima stigla je podrška malog ali odabranog broja ljudi. Imena neću pominjati, jer bih morala pomenuti i sva imena koja su kasnije doprinela razvoju Astrologosa, a ovde za to nema mesta. Važno je da su ove osobe većim ili manjim gestovima, a ponekad samo jednom izgovorenom rečenicom, no ipak najviše dobrom voljom, na putu razvoja Astrologosa ponudile najbolja moguća rešenja u datom trenutku. Astrologos je zapravo bio biće za sebe i tretirala sam ga kao jedan živi organizam, kao energiju koja ima svoju volju, koju opet treba osluškivati. Već do 10. broja odigrale su se ključne faze razvoja i on više nije bio u povoju.

Razvoj

Kako je Astrologos rastao, po broju čitalaca, tiražu, broju saradnika i svemu ostalom, sve više je imao svoju volju. Neke stvari, tekstove, rokove, štamparije, distributere, jednostavno nije hteo a ja sam kroz simbolične događaje dobijala tačna uputstva šta treba da radim. Neke je stvari opet tražio po svaku cenu i nije hteo da se objavi, dok se taj zahtev ne ispuni. Dešavalo se da rok za štampanje ističe, da se kasni i da zbog različitih prepreka izlaza nema na vidiku, a onda bi se lančano i velikom brzinom otvarali novi još bolji izlazi i rešenja. Mogla bih reći da postoje brojevi u kojima se stidim nekih delova svog ili tuđeg rada, kao i brojevi kroz koje se ponosim, ali nikada ne bih mogla reći da stidim bilo kog Astrologosa u celini, jer je on sve svoje greške znao da ispravi ili je njima navodio na razvoj. Sve je uvek imalo smisla. Kao osnivač i urednica, takođe ne mogu reći da sam lebdela sa strane i sve prepuštala slučaju, ali ne mogu ni da pokupim zasluge za jedan stabilan kontinuitet objavljivanja u teškim vremenima ili čudnim okolnostima. Sličan časopis ne postoji u svetu. To su mnogi inostrani astrolozi rekli. Stručni astrološki časopisi se ne plasiraju javno, rade se u pretplati ili za udruženja, a oni što imaju ovolike tiraže i dostupni su široj čitalačkoj publici, nisu toliko astrološki stručni i njihovo štivo prati pre svega popularizam. Kako je nama uspelo, vama čitaocima, saradnicima redakcije i meni, na ovo pitanje imam nekoliko konkretnih obrazloženja koje ću ostaviti kao svoju tajnu ili nebitne činjenice, jer ipak verujem da je Astrologos podržavala neka čudesnija sila od ljudskog racia. Verujem s razlogom, jer on je postao biće koje ima neobična svojstva. Često se podudaraju teme tekstova u jednom broju a da se mi kao redakcija nismo o tome dogovarali, pa sve to onda postane aktuelno spolja. Dok ga uređujem, suočavam se sa brojnim podudarnostima i sinhronicističkim događajima. Smisao toga se kasnije pokaže i često se, napisano i dogodi. Ne želim da obavijam Astrologos nekakvim mističnim velom, ali verujem da svi mi, vi čitaoci i mi kao redakcija imamo nekakav zajednički energetski entitet i da smo povezani, pa ako svi pišemo, mislimo i čitamo pozitivno, pozitivne događaje ćemo i otključavati. Na osnovu toga je uobličen širi koncept sadržaja, želja nam je da izazovemo pozitivna osećanja i da se osetimo bliskim jer se razumemo.

Astrologos nikada nije imao naslove koji će ga prodati jer se nešto skandalozno ili nesrećno spolja desilo, što bi privuklo pažnju, iako je bilo takvih mogućnosti i ponuda. Mi smo tu da analiziramo stvarnost tek da bi bolje razumeli poruke zvezda i još više smo tu da ponudimo dobra i proverena rešenja za uspešniji život. Da opustimo, razumemo i zabavimo.

Saradnici

Kao što rekoh maločas, dobri ljudi su Astrologosu mnogo pomogli i to oni nevidljivi, izvan autora tekstova. Ali autori tekstova svakog meseca stvaraju podlogu i grade materijal koji sačinjava bazu Astrologosa. Dugačak bi bio spisak saradnika koji su u prvom i od petog broja pisali tekstove... Skoro ceo 1., 2., 3. i 4. sam napisala sama. Dragana Deh je kroz sve brojeve bila verni saradnik. Saradnici su se smenjivali, pojedini su bili prisutni kratko, stalni saradnici odolevaju vremenu, pa iako sam ponekog stalno podsticala da nastavi, najčešće sam prepuštala da svačiji lični izbor odredi autorsko prisustvo.

Za Astrologos su do sada pisali ili davali intervjue veliki intelektualci, pisci, profesori i istraživači. Najbolji astrolozi, domaći i strani. Psiholozi. Ali se čini najvažnijim što su svi u Astrologos verovali i od srca ispisivali svoje misli i redove. Iskreno im se zahvaljujem, znajući da svi podjednako želimo još mnogo uspešnih izdanja Astrologosa.

osnivač i urednica Astrologosa,

Bojana Nenadić

    

    

    

    

Godišnjak 8