Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Najstariji i najčitaniji astrološki magazin koji se može naći na kioscima

Izlazi od 2000. godine.

Profesori, psiholozi, književnici i naučnici su deo saradničkog tima Astrologosa.

Magazin Astrologos se bavi ljudskim duhom iz kosmološkog i psihološkog ugla. Tehnologija svesti, simbolika planetarnih pozicija, duhovne tehnike, psihologija i umetnost kao teme naših istraživanja pružaju čitaocu nadahnut pogled na realnost. Osnovna poruka je uvek optimistična – rešenje uvek postoji i sve ima svoj smisao. Osvešćivanje donosi zdravlje i uspeh.

Astrologija je nit koja u magazinu povezuje mnoge ozbiljne i naučne teme. Savremena nauka je preko fizičara i transpersonalnih psihologa već priznala holistički koncept po kome je čovek aktivni kreator svoje sudbine, što je u skladu sa drevnim duhovnim veštinama i znanjima. U skladu sa tim, podižemo pristup astrologiji na viši nivo i istovremeno koristimo sveobuhvatnost ove popularne teme da preko nje predstavimo bitnost simbolizma, arhetipova i svih mehanizama lične i kolektivne psihe.

Bogat sadržaj približava Astrologos knjizi koja se čuva u kućnoj biblioteci i uvek čita iznova.

Astrologos je namenjen svim osobama koje teže unapređenju kvaliteta života, lične svesti, duha i zdravlja. Takođe, svima koji žele da se upoznaju sa aktuelnim trendovima i prirodnim kosmološkim ciklusima koji će im dati smernice za donošenje najboljih odluka u poslovnom i privatnom životu.

    

O osnivaju i trajanju Astrologosa...

    

    

    

    

Godišnjak 8