Izlazi mesečno, čita se godinama, a uči vekovima…

Raymond Merriman

    

    

    Američki astrolog, Ray Merriman, je finansijski savetnik za ulaganja, kao i urednik MMA Cycles Report – novina za savetovanje o kretanju finansijskog tržišta i ulaganja – koje su specijalizovane za akcije, kamatne stope, valute, plemenite metale i žitarice. Dobitnik je nagrade Regulus za povećanje ugleda astrologije kao profesije 1995. godine. Autor je nekoliko knjiga iz finansijske astrologije, uključujući i serijale Knjiga osnovnih načela u vremenskom predviđanju kretanja berze 1, 2, 3 i 4, kao i knjiga "Evolutivna Astrologija" (1991.) i "Solarni povratak – knjiga predikcije" (1997.) Svake godine izdaje knjigu Prognoza sa iscrpnim savetovanjem za finansijske poteze u odnosu na opšte trendove u ekonomiji i na berzi.

    

Predviđanja o globalnoj ekonomiji u 2010.

    imamo Pluton u Jarcu u kvadratu sa Saturnom koji je vladar Jarca. S obzirom da Jarac i Saturn predstavljaju državnu upravu i vođe (autoritete) i s obzirom da se Pluton odnosi na dugovanja, glavna ovogodišnja tema politički i ekonomski u vezi je sa rešavanjem svetske krize zaduživanja. >>>

    

    

    

Banke, vlade i dugovi

    Era Kardinalnog Klimaksa je počela. Nema više odbrojavanja. Sada odbrojavamo samo koliko smo u njega duboko zagazili i koliko će dugo trajati. Možemo zaključiti da će najintenzivniji period od ovog doba trajati najmanje do oktobra 2012., a sasvim verovatno i do marta 2015. Ali efekti ovog cunamija biće prisutni kroz celu ovu deceniju, a možda sve do kraja 2024. Zanimljivo je da je era Kardinalnog Klimaksa započela sa ulaskom Plutona u Jarca u januaru 2008., a da će se završiti kada Pluton konačno izađe iz Jarca otprilike u novembru 2024.>>>

    

    

Finansijska astrologija - Lekcija Plutona u Jarcu

    U Finanasijskoj Astrologiji Pluton je jedna od planeta koja vlada novcem. U vezi je sa novcem drugih ljudi. Kada neko kontroliše tuđi novac, postoji dugovanje. To je kao dužnička obaveza za upotrebu novca. Tako Pluton vlada dugovanjem kao i institucijama i instrumentima koji čine i održavaju dug. Znači vlada institucijama kao što su banke, brokerske kuće i instrumentima kao što su zajmovi, menice i državne hartije od vrednosti. >>>

    

    

    

Godišnjak 8